top of page

Mobilná reklama je cielená a personifikovaná forma oslovenia toho správneho zákazníka vyvolávajúca okamžitú reakciu. Možnosť kreovať databázu podľa sociálno demografických kritérií ako aj lokalizacie potencialneho klienta. Zabezpečujeme oslovenie databázy viac ako 2 miliónov užívatelov sietí slovenských mobilných operátorov,  ktorí dali súhlas s príjmom reklamných informácií.

V 16O znakoch odkomunikujete: 

Reklamné SMS

Zľavy

Akcie

Novinky

Promo nového produktu

Aktuálne pozvánky

Pútavý text a aktívny preklik zvyšuje potenciál využitia ponuky

Správnym cielením si SMS prečíta až 9O% ľudí

42% využíva ponuku z reklamnej SMS

Využitie zvyšuje

nárast návštevnosti

a obratu

bottom of page